Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zapowiedzi wydawnicze

Zapowiedzi wydawnicze

Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (7)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (7)

Tom IV. Król i stany. Część 2. Książęta i szlachta. C. Rycerze, włodykowie i inni „urodzeni”
64,00 zł
Ostatni z trzech zeszytów poświęconych szlachcie (owe trzy zeszyty tworzą część drugą tomu czwartego Idei i państwa) dotyczy niższych warstw szlacheckich. Ponieważ w grę wchodzę setki, a może ponad tysiąc rodów, odstąpiono od ich prezentacji, jak miało to miejsce w zeszytach poprzednich (o książętach i hrabiach oraz o magnatach), i skupiono się na pewnych wybranych zagadnieniach pogrupowanych w 5 rozdziałach. 
szt. Do koszyka
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (8)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (8)

Tom IV. Król i stany. Część 3. Miasta i mieszczanie. A. Miasta królewskie Czech
Zeszyt pierwszy części trzeciej tomu czwartego Idei i państwa poświęcono miasto królewskim Czech (odrębny zeszyt, kolejny, dotyczy miast królewskich pozostałych składowych Korony czeskiej, to jest Śląska, Moraw i Łużyc). W dużej mierze koncentruje się on na materialnej tkance miast. 
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (9)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (9)

Tom IV. Król i stany. Część 3. Miasta i mieszczanie. B. Miasta królewskie Śląska, Moraw i obojga Łużyc

Zeszyt drugi części o miastach i mieszczanach w ramach Idei i państwa przedstawia miasta w innych niż Czechy składowych Korony Czeskiej: najpierw na największym po Królestwie Czeskim kraju koronnym, jakim był Śląsk, potem w Margrabstwie Morawskim i na końcu w obu margrabstwach łużyckich. Miast jest tu w sumie mniej, niż w Czechach, ale w niektórych krajach koronnych (Śląsk, Górne Łużyce) odgrywały one rolę większą, niż te czeskie w skali Czecha. Zresztą, także potencjał demograficzny czy ekonomiczny Ołomuńca, Znojma, Brna czy Igławy, Zgorzelca i Budziszyna, Gubina i Łukowa, Świdnicy, Lwówka Śląskiego i przede wszystkim Wrocławia sytuował je przed większością królewskich miast czeskich.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (10)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (10)

Tom IV. Król i stany. Część 3. Miasta i mieszczanie. C. Miasta prywatne

Trzeci i ostatni zeszyt o miastach i mieszczanach dotyczy najliczniejszych, do tego licznie w tym okresie zakładanych, miast prywatnych. O ile miasta królewskie zaprezentowano z osobna – tak jak w części 2. Rody książęce, hrabiowskie i magnackie – tak prywatne ukazano sumarycznie, czemu w części poświęconej warstwom uprzywilejowanym odpowiadał zeszyt poświęcony rycerstwu.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (11)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (11)

Tom IV. Król i stany. Część 4. Duchowieństwo: struktury i instytucje

Czwarta część tomu czwartego zamyka panoramiczne ujęcie stanów poszczególnych krajów Korony Czeskiej, a może (zintegrowanych albo przynajmniej integrujących się?) stanów całej Korony Czeskiej. Poświęcona jest duchownym wszystkich szczebli, od biskupów po wędrownych kaznodziejów i pustelników. Nie obejmuje struktur kościoła luterańskiego i braci czeskich, albowiem dużo uwagi zostanie im poświęcone w tomach V i VI. W książce starano się dać całościowy obraz struktur przede wszystkim Kościoła katolickiego.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (12)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (12)

Tom V. Niepozorna dekada Ludwika. Młody król wobec starych i nowych problemów

Dziesięć lat rządów króla Ludwika Jagiellończyka traktowane było w historiografii albo jako suplement do niemal półwiekowego panowania jego ojca, albo jako uwertura do niewiele krótszych rządów Ferdynanda I. Jest to zarazem dekada nieomal bezkrólewie – dziesięcioletni w chwili śmierci ojca Ludwik powoli dorastał jako raczej formalny, niż faktyczny panujący, a za jego plecami toczyła się gra stronnictw politycznych. Wciąż nie jest ona do końca rozpoznana, zwłaszcza, kiedy wykroczymy poza Królestwo Czeskie, co w tym przypadku jest szczególnie uzasadnione z racji roli, jaką odgrywali książę Karol I Minsterberski (ziębicko-oleśnicki) i Jerzy Pobożny Hohenzollern (karniowski).

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (13)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (13)

Tom VI. Rex decus Ferdinandus. Kolejny Habsburg na czeskim tronie. Część 1. Stany wobec panującego

Tom szósty obejmuje tylko pierwsze dwudziestolecie rządów Ferdynanda I w Koronie Czeskiej – do nieudanego powstania stanów czeskich z roku 1547. Podzielono go na dwie części. Pierwsza, niniejsza, przynosi ogląd państwa jakby z perspektywy społeczeństwa krajów koronnych, które dokonuje brzemiennego w skutki wyboru po tragicznej śmierci Ludwika. Odmiennie niż w dotychczasowych opracowaniach, wyakcentowano dualistyczny charakter objęcia władzy przez Habsburga, władzy elekcyjnej w Czechach, oraz dziedzicznej na Morawach oraz Śląsku i Łużycach. Powtórna analiza znanych od dawna źródeł ujawniła nie brane dotąd pod uwagę aspekty elekcji w 1526 roku, jak choćby role w niej księcia Karola I Minsterberskiego (ziębicko-oleśnickiego).

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (14)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (14)

Tom VI. Rex decus Ferdinandus. Kolejny Habsburg na czeskim tronie. Część 2. Monarcha wobec stanów

Tom szósty obejmuje tylko pierwsze dwudziestolecie rządów Ferdynanda I w Koronie Czeskiej – do nieudanego powstania stanów czeskich z roku 1547. Podzielono go na dwie części. Druga, niniejsza, przynosi ogląd państwa jakby z perspektywy króla, który – jak się okazuje – lepiej rozumiał prawnopolityczne pryncypia swego czeskiego władztwa, niż jego poddani. Jest to o tyle zaskakujące, że Ferdynand wyrastał w Hiszpanii, a więc z dala od realiów Europy Środkowej.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (15)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (15)

Tom VII. Konkluzje i uzupełnienia. Zbiorcze zestawienie źródeł i literatury. Indeksy

Idea i państwo najpewniej wzbudzi kontrowersje, dyskusje – wypadało będzie na nie zareagować. Temu służył będzie tom ostatni, który siła rzeczy napisany być na razie nie może. Przyniesie tez ogólne rozważania na temat tytułowej koincydencji idei i państwa, jako że jedną z osi ten pracy jest zmaganie się z pytaniem, jak to możliwe, że Korona Królestwa Czech przetrwała tak długo na przekór tak wielu przeciwnościom: geograficznym, narodowym, religijnym, ekonomicznym, politycznym i zapewne też innym, choćby komunikacyjnym. 


Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i informacjach o cookie .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu