Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Dla Autorów

Dla Autorów

Wydawnictwo QUAESTIO znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (unikatowy identyfikator wydawnictwa - 51900).
 


Procedura wydawnicza
 1. Teksty przyjmowane są cały czas w trakcie trwania roku i na bieżąco włączane do planu wydawniczego.
 2. Wydawnictwo publikuje przede wszystkim teksty oryginalne, przekłady, ale także – w publikacjach zbiorowych – przedruki artykułów naukowych (z podaniem informacji o pierwodruku).
 3. Teksty weryfikowane są w programie antyplagiatowym.
 4. Wszystkie teksty naukowe i popularnonaukowe podlegają recenzji.
 5. Procedura recenzyjna: Autor przedstawia Wydawnictwu tekst lub reprezentatywną próbkę tekstu. Wydawnictwo w recenzji wewnętrznej ocenia stopień dopasowania do profilu wydawniczego oraz wstępnie jakość językową i merytoryczną. W przypadku akceptacji Autor przekazuje Wydawnictwu tekst sformatowany zgodnie z przekazanymi mu wytycznymi. Następnie tekst przekazywany jest do recenzji zewnętrznej.
  • Negatywny wynik recenzji skutkuje odrzuceniem tekstu.
  • Recenzja pozytywna ale z uwagami skutkuje cofnięciem tekstu do Autora w celu naniesienia stosownych zmian lub podania wyjaśnień. Uwagi Recenzenta są odpowiednio argumentowane.
  • Recenzja pozytywna bez uwag Recenzenta skutkuje przyjęciem tekstu bez poprawek.
  • Autor ma możliwość przedłożenia tekstu, który otrzymał już pozytywną recenzję wydawniczą i został poprawiony zgodnie z ewentualnymi uwagami Recenzenta.
  • Recenzja musi mieć charakter obiektywny.
 6. Ustalenie z Autorem terminu naniesienia zmian wskazanych w obu recenzjach.
 7. Zawarcie umowy wydawniczej.
 8. Prace wydawnicze:
  • redakcja, pierwsza korekta wydawnicza,
  • projekty, skład i łamanie,
  • korekta autorska,
  • druga korekta wydawnicza,
  • akceptacja autorska.
 9. Wydanie publikacji w ustalonej formie (druk i oprawa lub przygotowanie wersji elektronicznej) i ustalonym terminie.
 

Etyka publikacyjna
 1. Wydawnictwo w celu zagwarantowania rzetelności naukowej stosuje się do zasad określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej).
 2. Wydawnictwo nie dopuszcza do publikacji tekstów, co do których występuje podejrzenie, że są plagiatem.
 3. Teksty weryfikowane są w programie antyplagiatowym.
 4. Naruszenia dóbr osobistych są ujawniane i zgłaszane do odpowiednich podmiotów.
 5. Autor jest informowany o konsekwencjach wykonania plagiatu.
 6. Autor jest pouczany co do zasad cytowania (w tym cytowania tekstów własnych), powoływania się na inne dzieła, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej.
 7. Wydawnictwo wymaga podania jako Autorów wszystkich osób, które miały istotny wkład w powstanie tekstu.
 8. Wydawnictwo nie dopuszcza podania jako Autora osoby, która nie wniosła wkładu w powstanie tekstu.
 9. Tekst nie może zawierać materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.
 10. W przypadku wykrycia błędów, nieścisłości lub innych okoliczności mających wpływ na rzetelność tekstu Autor jest zobowiązany zgłosić to Wydawnictwu w celu wykonania korekt.
 11. Wydawnictwo wymaga podania informacji o źródłach finansowania publikacji i wkładzie innych podmiotów.
 12. Wydawnictwo wymaga przestrzegania zasad etyki publikacyjnej zarówno od Autorów, Redaktorów, jak i Recenzentów.
 

Procedura recenzyjna
 1. Autor przedstawia Wydawnictwu tekst lub reprezentatywną próbkę tekstu. Wydawnictwo w recenzji wewnętrznej ocenia stopień dopasowania do profilu wydawniczego oraz wstępnie jakość językową i merytoryczną.
 2. W przypadku akceptacji Autor przekazuje Wydawnictwu tekst sformatowany zgodnie z przekazanymi mu wytycznymi.
 3. Następnie tekst przekazywany jest do recenzji zewnętrznej.
  • Negatywny wynik recenzji skutkuje odrzuceniem tekstu.
  • Recenzja pozytywna, ale z uwagami skutkuje cofnięciem tekstu do Autora w celu naniesienia stosownych zmian lub podania wyjaśnień. Uwagi Recenzenta są odpowiednio argumentowane.
  • Recenzja pozytywna bez uwag Recenzenta skutkuje przyjęciem tekstu bez poprawek.
 4. Autor ma możliwość przedłożenia tekstu, który otrzymał już pozytywną recenzję wydawniczą i został poprawiony zgodnie z ewentualnymi uwagami Recenzenta oraz ww. recenzji. W takim wypadku wymagamy oświadczeń Autora i Recenzenta o braku konfliktu interesów.
 5. Wszystkie recenzje mają charakter obiektywny. 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i informacjach o cookie .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu