Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Literatura naukowa i popularnonaukowa

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (4)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (4)

Tom IV. Król i stany. Część 1. Siła słabości? Długie późne rządy Władysława II
33,00 zł
Część pierwsza tomu czwartego poświęcona jest relacji do siebie przeważnie nieobecnego w państwie w tym czasie (1490–1516) króla Władysława II Jagiellończyka oraz stanów, które coraz śmielej zarówno wykonywały władzę w poszczególnych krajach koronnych (Czechy, Morawy, Śląsk, Łużyce), jak i realizowały politykę ogólnopaństwową. Omówiono tu również artystyczne manifestacje ideowe wyrażające idee dotyczące całej Korony, a nie tylko określonych jej części. Nie zawsze były to dokonania praskie czy nawet czeskie, znajdziemy je bowiem także np. w Kutnej Horze czy we Wrocławiu, który wciąż upominał się o swoje miejsce we władztwie czeskim jako jego drugiej stolicy.
 
szt. Do koszyka
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (5)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (5)

Tom IV. Król i stany. Część 2. Książęta i szlachta. A. Książęta i hrabiowie
44,00 zł
Zeszyt pierwszy części drugiej tomu czwartego omawia czeskokoronną arystokrację oraz jej działalność kulturotwórczą ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Poszczególne rody omówiono z osobna, poczynając od książąt  (Przemyślidzi, Piastowie, Podiebradowie i inni), a kończąc na hrabiach (Hardekovie, Gutštejnowie i Šlikowie) i innych osobach o szczególnej pozycji w państwie (np. Jan Korwin). Opracowanie to chronologicznie wykracza poza rządy Władysława II, obejmując zjawiska dokonujące się w latach 1457–1547, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego przełomu XV i XVI wieku. 
szt. Do koszyka
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (6)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (6)

Tom IV. Król i stany. Część 2. Książęta i szlachta. B. Magnaci
126,00 zł
Zeszyt drugi części drugiej tomu czwartego wprowadza w świat genealogii, herbów, zamków i rodowej pamięci, czyli omawia poszczególne rody magnackie Czech, Moraw, Śląska i obojga Łużyc. Opracowanie to chronologicznie wykracza poza rządy Władysława II, obejmując także zjawiska dokonujące się w latach 1457–1547, ale ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego przełomu XV i XVI wieku. W większym stopniu jest to praca z zakresu historii sztuki niż historii, oparta także na autopsji setek obiektów, takich jak rezydencje (niekiedy wspaniałe i rozległe, a czasem ich skromne relikty), kościoły z nekropolami czy dzieła pomniejsze, jak choćby pieczęcie.
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (7)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (7)

Tom IV. Król i stany. Część 2. Książęta i szlachta. C. Rycerze, włodykowie i inni „urodzeni”
64,00 zł
Ostatni z trzech zeszytów poświęconych szlachcie (owe trzy zeszyty tworzą część drugą tomu czwartego Idei i państwa) dotyczy niższych warstw szlacheckich. Ponieważ w grę wchodzę setki, a może ponad tysiąc rodów, odstąpiono od ich prezentacji, jak miało to miejsce w zeszytach poprzednich (o książętach i hrabiach oraz o magnatach), i skupiono się na pewnych wybranych zagadnieniach pogrupowanych w 5 rozdziałach. 
szt. Do koszyka
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (8)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (8)

Tom IV. Król i stany. Część 3. Miasta i mieszczanie. A. Miasta królewskie Czech
Zeszyt pierwszy części trzeciej tomu czwartego Idei i państwa poświęcono miasto królewskim Czech (odrębny zeszyt, kolejny, dotyczy miast królewskich pozostałych składowych Korony czeskiej, to jest Śląska, Moraw i Łużyc). W dużej mierze koncentruje się on na materialnej tkance miast. 
Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547  (9)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (9)

Tom IV. Król i stany. Część 3. Miasta i mieszczanie. B. Miasta królewskie Śląska, Moraw i obojga Łużyc

Zeszyt drugi części o miastach i mieszczanach w ramach Idei i państwa przedstawia miasta w innych niż Czechy składowych Korony Czeskiej: najpierw na największym po Królestwie Czeskim kraju koronnym, jakim był Śląsk, potem w Margrabstwie Morawskim i na końcu w obu margrabstwach łużyckich. Miast jest tu w sumie mniej, niż w Czechach, ale w niektórych krajach koronnych (Śląsk, Górne Łużyce) odgrywały one rolę większą, niż te czeskie w skali Czecha. Zresztą, także potencjał demograficzny czy ekonomiczny Ołomuńca, Znojma, Brna czy Igławy, Zgorzelca i Budziszyna, Gubina i Łukowa, Świdnicy, Lwówka Śląskiego i przede wszystkim Wrocławia sytuował je przed większością królewskich miast czeskich.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (10)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (10)

Tom IV. Król i stany. Część 3. Miasta i mieszczanie. C. Miasta prywatne

Trzeci i ostatni zeszyt o miastach i mieszczanach dotyczy najliczniejszych, do tego licznie w tym okresie zakładanych, miast prywatnych. O ile miasta królewskie zaprezentowano z osobna – tak jak w części 2. Rody książęce, hrabiowskie i magnackie – tak prywatne ukazano sumarycznie, czemu w części poświęconej warstwom uprzywilejowanym odpowiadał zeszyt poświęcony rycerstwu.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (11)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (11)

Tom IV. Król i stany. Część 4. Duchowieństwo: struktury i instytucje

Czwarta część tomu czwartego zamyka panoramiczne ujęcie stanów poszczególnych krajów Korony Czeskiej, a może (zintegrowanych albo przynajmniej integrujących się?) stanów całej Korony Czeskiej. Poświęcona jest duchownym wszystkich szczebli, od biskupów po wędrownych kaznodziejów i pustelników. Nie obejmuje struktur kościoła luterańskiego i braci czeskich, albowiem dużo uwagi zostanie im poświęcone w tomach V i VI. W książce starano się dać całościowy obraz struktur przede wszystkim Kościoła katolickiego.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (12)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (12)

Tom V. Niepozorna dekada Ludwika. Młody król wobec starych i nowych problemów

Dziesięć lat rządów króla Ludwika Jagiellończyka traktowane było w historiografii albo jako suplement do niemal półwiekowego panowania jego ojca, albo jako uwertura do niewiele krótszych rządów Ferdynanda I. Jest to zarazem dekada nieomal bezkrólewie – dziesięcioletni w chwili śmierci ojca Ludwik powoli dorastał jako raczej formalny, niż faktyczny panujący, a za jego plecami toczyła się gra stronnictw politycznych. Wciąż nie jest ona do końca rozpoznana, zwłaszcza, kiedy wykroczymy poza Królestwo Czeskie, co w tym przypadku jest szczególnie uzasadnione z racji roli, jaką odgrywali książę Karol I Minsterberski (ziębicko-oleśnicki) i Jerzy Pobożny Hohenzollern (karniowski).

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (13)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (13)

Tom VI. Rex decus Ferdinandus. Kolejny Habsburg na czeskim tronie. Część 1. Stany wobec panującego

Tom szósty obejmuje tylko pierwsze dwudziestolecie rządów Ferdynanda I w Koronie Czeskiej – do nieudanego powstania stanów czeskich z roku 1547. Podzielono go na dwie części. Pierwsza, niniejsza, przynosi ogląd państwa jakby z perspektywy społeczeństwa krajów koronnych, które dokonuje brzemiennego w skutki wyboru po tragicznej śmierci Ludwika. Odmiennie niż w dotychczasowych opracowaniach, wyakcentowano dualistyczny charakter objęcia władzy przez Habsburga, władzy elekcyjnej w Czechach, oraz dziedzicznej na Morawach oraz Śląsku i Łużycach. Powtórna analiza znanych od dawna źródeł ujawniła nie brane dotąd pod uwagę aspekty elekcji w 1526 roku, jak choćby role w niej księcia Karola I Minsterberskiego (ziębicko-oleśnickiego).

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (14)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (14)

Tom VI. Rex decus Ferdinandus. Kolejny Habsburg na czeskim tronie. Część 2. Monarcha wobec stanów

Tom szósty obejmuje tylko pierwsze dwudziestolecie rządów Ferdynanda I w Koronie Czeskiej – do nieudanego powstania stanów czeskich z roku 1547. Podzielono go na dwie części. Druga, niniejsza, przynosi ogląd państwa jakby z perspektywy króla, który – jak się okazuje – lepiej rozumiał prawnopolityczne pryncypia swego czeskiego władztwa, niż jego poddani. Jest to o tyle zaskakujące, że Ferdynand wyrastał w Hiszpanii, a więc z dala od realiów Europy Środkowej.

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (15)
Bogusław Czechowicz

Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (15)

Tom VII. Konkluzje i uzupełnienia. Zbiorcze zestawienie źródeł i literatury. Indeksy

Idea i państwo najpewniej wzbudzi kontrowersje, dyskusje – wypadało będzie na nie zareagować. Temu służył będzie tom ostatni, który siła rzeczy napisany być na razie nie może. Przyniesie tez ogólne rozważania na temat tytułowej koincydencji idei i państwa, jako że jedną z osi ten pracy jest zmaganie się z pytaniem, jak to możliwe, że Korona Królestwa Czech przetrwała tak długo na przekór tak wielu przeciwnościom: geograficznym, narodowym, religijnym, ekonomicznym, politycznym i zapewne też innym, choćby komunikacyjnym. 

Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim
Bogusław Czechowicz

Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim

35,00 zł

Książka przynosi omówienie w szerokim kontekście dziejowym, kulturowym i przestrzennym niepozornych na ogół obiektów sakralnych, które niegdyś zawładnęły krajobrazem Księstwa Ziębickiego, a dziś, często podupadłe lub całkiem utracone na skutek wandalizmu i braku opieki, znane są niekiedy jedynie z dawnych publikacji...

 

Karl Dedecius’ Translationsprinzipien  in den Übersetzungen der Lyrik von Mascha Kaléko durch Ryszard Wojnakowski
Karolina Kazik

Karl Dedecius’ Translationsprinzipien in den Übersetzungen der Lyrik von Mascha Kaléko durch Ryszard Wojnakowski

25,00 zł

Celem powyższej pracy jest zdefi niowanie charakterystycznych cech indywidualnej teorii translacji Karla Dedeciusa oraz określenie jej wartości wśród klasycznych teorii dotyczących przekładu poezji. Wiele uwagi poświęcono roli tłumacza w procesie translacji. W tym celu wyekscerpowano wiersze niemieckiej poetki Maschy Kaléko z tomu Moje epitafium, a następnie porównano je z ich tłumaczeniem na język polski autorstwa Ryszarda Wojnakowskiego po to, aby zbadać cechy języka oryginału oraz sprawdzić, czy funkcja tekstu wyjściowego została zachowana w tekście docelowym (teoria skoposu).

szt. Do koszyka
Koncepcje prawdy w poezji i pracach historycznoliterackich Bonifacego Miązka

Koncepcje prawdy w poezji i pracach historycznoliterackich Bonifacego Miązka

Studia i szkice
Redakcja: Edward Białek, Dorota Heck, Zbigniew Trzaskowski
42,00 zł

Z okazji osiemdziesiątych urodzin księdza profesora Bonifacego Miązka przygotowaliśmy tom, na który złożyły się prace wszechstronnie naświetlające naukowy, krytycznoliteracki oraz poetycki dorobek Jubilata. Chcielibyśmy, aby nasza książka służyła badaczom literatury emigracyjnej i poezji kapłańskiej, historykom nauki o literaturze i znawcom współczesnej kultury chrześcijańskiej, kronikarzom polonistyki zagranicznej i bibliografom gromadzącym ślady literackiej recepcji motywów biblijnych. 

szt. Do koszyka

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i informacjach o cookie .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu