Scientiarum Primitiae

Z dumą informujemy, że powstała nowa seria naukowa Scientiarum Primitiae, której celem jest prezentacja szerszemu kręgowi czytelników wybitnych prac magisterskich z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Projekt skierowany jest do wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, choć inicjatywa powołania Scientiarum Primitiae zrodziła się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Wymagane jest, aby prace magisterskie były rekomendowane do druku dwiema recenzjami – promotora oraz recenzenta zewnętrznego (recenzja wydawnicza) z wyraźną konkluzją o ich wybitnym charakterze predystynującym je do publikacji – które należy przedłożyć do oceny Radzie Naukowej serii. Publikacje będą finansowane ze środków własnych magistrów, ich macierzystych uczelni lub grantów.

 

Pytania i informacje prosimy kierować do Rady Naukowej serii na adres:

scientiarum.primitiae@uni.wroc.pl,

bądź do wydawnictwa na adres:

biuro@quaestio.com.pl

 

Dotychczas w serii ukazały się:

Vol. I (Series Philosophica): Alicja Gabrysiak, Filozofia obrazu – obraz Filozofii. Przypadki Heideggera i Derridy

Vol. II (Series Sociologica et Politica): Agata Domińska, Niemiecki kompleks wypędzenia i jego wpływ na współczesne stosunki polsko-niemieckie

Vol. III (Series Philologica): Joanna Młgorzata Banachowicz, Auf den Trümmern des Mythos. Posthistorische Vision der Ewigen Stadt in Siebzig verweht von Ernst Jünger

Vol. IV (Series Philologica): Aleksandra Pawlikowska, Sacrum w profanum. Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej

Vol. V (Series Philologica): Надежда Мельник, Русские и украинские паремии с зоонимическим компонентом и их английские соответствия

Vol. VI (Series Philologica): Joanna Porucznik, Anonimowy periplus Morza Czarnego

Vol. VII (Series Philologica): Artur Robert Białachowski, Zur Rechtfertigung des Grausamen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm

Vol. VIII (Series Philologica): Karolina Zemlak, Pisarz w roli pacjenta. Literatura dokumentu osobistego jako relacja z przebiegu procesu leczenia

Vol. IX (Series Philologica): Анастасия Дудина, Образ провинциального театра в дискурсивном пространстве российских и польских средств массовой информации

Vol. X (Series Philosophica):Aleksandra Szadok­‍‑Bratuń, Z dziejów teorii prawa natury w Polsce (1918­‍‑1989) 

Vol. XI (Series Philologica): Anna Gręda, Theatricality and Mythologization. Film Adaptations of Contemporary British Drama

Vol. XII (Series Philologica): Piotr Ruciński, Od literatury do wartości. Uwagi o metaliterackiej, paraliterackiej i metakrytycznej twórczości Henryka Elzenberga

...

Vol. XIX (Series Philologica): Alicja Derych, Realizacja wybranych grup spółgłoskowych polszczyzny przez natywnych użytkowników języka angielskiego