Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka

 

Redakcja: Monika Zaśko-Zielińska i Krzysztof Kredens

 

Wersja E-pub i mobi ISBN 978-83-956474-1-3/ISBN 978-83-65815-24-8

Wersja drukowana i pdf ISBN 978‑83‑956474‑0‑6/ISBN 978‑83‑65815‑23‑1

Wrocław 2019

 

 

W czerwcu 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja pt. „Lingwistyka kryminalistyczna w Polsce. Teoria i praktyka”, która została zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Lingwistyki Kryminalistycznej (Aston University). Spotkanie to stało się inspiracją do przygotowania niniejszej publikacji, która znacznie wykracza poza problematykę poruszaną w ramach obrad. Udało się bowiem zgromadzić w jednym miejscu nie tyko teksty wystąpień konferencyjnych, ale także teksty zamówione oraz przedruki z publikacji z zakresu lingwistyki kryminalistycznej, które ukazały się dotychczas w Polsce, lecz są bardzo rozproszone, co niezmiernie utrudnia rozwój dyscypliny. Ostatecznie powstała spójna monografia, która nawiązuje do historii i współczesności lingwistyki kryminalistycznej na świecie, a przede wszystkim prezentuje polski dorobek w tej dziedzinie. Poszczególne teksty poświęcone są zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zagadnieniom, co jest szczególnie istotne ze względu na konieczność stosowania w ekspertyzach kryminalistycznych najnowszych osiągnięć badawczych, które zostały sprawdzone w trakcie analizy materiału i dzięki temu mogą w istotny sposób wpływać na obiektywizm sporządzanych opinii.

 

Plik do pobrania: