Germanistyka otwarta

 

 

 

 

 

 

 

 

Germanistyka otwarta

Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie

Redakcja: Artur Tworek

 

Wersja drukowana ISBN 978-83-949771-3-9/ISBN 978-83-65815-22-4

Wersja pdf ISBN 978-83-949771-4-6/ISBN 978-83-65815-36-1

Wrocław 2019

 

 

Jesienią 2016 roku miał miejsce IV Kongres Germanistyki Wrocławskiej zorganizowany pod hasłem „Wroclove. Niezwykły fenomen kultury europejskiej”. W jego ramach z inicjatywy prof. Iwony Bartoszewicz z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu prof. Elżbiety Biardzkiej z wrocławskiego Instytutu Filologii Romańskiej zaproszono przedstawicieli innych polskich ośrodków germanistycznych oraz reprezentantów filologii angielskiej, polskiej i romańskiej do wspólnej debaty na temat lingwistycznej analizy dyskursu. W ten sposób właśnie Wrocław stał się na czas kongresu miejscem prezentacji różnorakich tradycji i metod badawczych, wymiany poglądów na ich temat i refleksji dotyczących perspektyw tej prężnie rozwijającej się subdyscypliny językoznawczej.

Sukces tego przedsięwzięcia zainspirował wrocławskich językoznawców‑ ‑germanistów do postawienia pytania, jakie jeszcze kierunki podejmowanych badań warte są przekrojowej prezentacji w postaci spójnej publikacji w przedstawianym tomie. Wybór padł na kolejne trzy: glottodydaktykę, lingwistykę stosowaną i badania śląskoznawcze. Tematy te nie wyczerpują rzecz jasna całego spektrum naukowych aktywności językoznawczych w Instytucie Filologii Germańskiej UWr, ale wpisują się w przewodnią ideę niniejszego tomu zawartą w jego tytule: „Germanistyka otwarta. Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie”. Wśród autorów wszystkich rozdziałów znajdują się bowiem także uczeni z innych ośrodków germanistycznych i różnych filologii, których połączyły zaproponowane tematy.

 

 

Plik do pobrania: