e-publikacje

 • go.jpg

  Germanistyka otwarta

  Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie

  Redakcja: Artur Tworek

  Jesienią 2016 roku miał miejsce IV Kongres Germanistyki Wrocławskiej zorganizowany pod hasłem „Wroclove. Niezwykły fenomen kultury europejskiej”. W jego ramach z inicjatywy prof. Iwony Bartoszewicz z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu prof. Elżbiety Biardzkiej z wrocławskiego Instytutu Filologii Romańskiej zaproszono przedstawicieli innych polskich ośrodków germanistycznych oraz reprezentantów filologii angielskiej, polskiej i romańskiej do wspólnej debaty na temat lingwistycznej analizy dyskursu...

 • okladka_lk-1.jpg

  Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka

  Redakcja: Monika Zaśko-Zielińska i Krzysztof Kredens

   

  W czerwcu 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja pt. „Lingwistyka kryminalistyczna w Polsce. Teoria i praktyka”, która została zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Lingwistyki Kryminalistycznej (Aston University). Spotkanie to stało się inspiracją do przygotowania niniejszej publikacji, która znacznie wykracza poza problematykę poruszaną w ramach obrad. Udało się bowiem zgromadzić w jednym miejscu nie tyko teksty wystąpień konferencyjnych, ale także teksty zamówione oraz przedruki z publikacji z zakresu lingwistyki kryminalistycznej, które ukazały się dotychczas w Polsce, lecz są bardzo rozproszone, co niezmiernie utrudnia rozwój dyscypliny. 

 • ordk.jpg

  Od rozmowy do korpusu, czyli jak zbierać i archiwizować dane mówione

  Monika Zaśko­‍‑Zielińska, Anna Majewska­‍‑Tworek, Marta Śleziak, Artur Tworek

   

  Wśród licznych określeń człowieka, głównego podmiotu historii i świata przyrody spotykamy jedną przydawkę szczególnie obciążoną; człowiek to homo loquens. Ludzki język, najdoskonalszy system znaków służących do porozumiewania się osób, mający tak wiele funkcji, istnieje przede wszystkim w odmianie mówionej. Jest to odmiana naturalna, jest ona uniwersalna, posługują się nią „z natury” wszyscy ludzie, związana genialnie przez prawidłowości ciągle nie do końca odkryte przez naukę z umysłem i ciałem człowieka, a za jej akwizycję są odpowiedzialne kapitalne, naturalne mechanizmy rozwojowe człowieka uruchamiane we wczesnym dzieciństwie przez gen nabywania języka. Odmiana mówiona języka, stricte język naturalny, jest cudem natury, osoby wierzące w Boga powiedzą, że jest to znakomity Jego dar, zamykający w swoich znaczeniach człowieka i jego świat...