Dla Autorów

Wydawnictwo QUAESTIO znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (unikatowy identyfikator wydawnictwa - 51900).