Czasowniki zmiany pozycji ciała

Cena:40.00PLN
Do koszyka
Masz pytania?

Paulina Witkowska

Czasowniki zmiany pozycji ciała. 
Analiza formalna w ujęciu korpusowym i statystycznym

 

ss. 386, format 155x235 mm, oprawa miękka, Wrocław 2017
ISBN 978-83-65815-00-2

 

W monografii przedstawiono szczegółowy opis ilościowy i jakościowy czasowników z cząstką się, które oznaczają zmianę pozycji ludzkiego ciała względem osi tego ciała. W opisie uwzględniono częstość wystąpień badanych czasowników oraz ich cechy fleksyjne, słowotwórcze i składniowe. Do badań wykorzystano materiał językowy zgromadzony w elektronicznych korpusach języka polskiego; dane liczbowe oraz tekstowe zebrano za pomocą narzędzi do komputerowego przetwarzania języka. W pracy zawarto też rozważania na temat możliwości i ograniczeń analizy korpusowej wspomaganej komputerowo. Na przykładzie wybranej grupy czasowników pokazano, w jaki sposób specyfika języka polskiego oraz przyjęte w korpusach tekstów zasady segmentacji i anotacji materiału językowego skutkują w algorytmizacji procesu wykrywania i ujednoznaczniania morfologiczno-składniowego jednostek wielowyrazowych, ekstrakcji pożądanych danych oraz jak wpływają na wyniki wielkoskalowych analiz statystycznych. Przedstawione wnioski mogą być użyteczne zarówno dla twórców programów informatycznych przeznaczonych do badań lingwistycznych, jak i dla językoznawców posługujących się w swojej pracy zasobami korpusowymi i narzędziami informatycznymi.