Słownik walencyjny polskich i niemieckich czasowników ruchu

Cena:34.00PLN
Do koszyka
Masz pytania?

Słownik walencyjny polskich i niemieckich czasowników ruchu / 
Wörterbuch zur Valenz polnischer und deutscher Bewegungsverben

Michał Smułczyński

 

ss. 168, format 165x235 mm, oprawa twarda, Wrocław 2015
ISBN 978-83-62571-87-1 / ISBN 978-3-86276-171-5

 

Opracowaniu „Słownika walencyjnego polskich i niemieckich czasowników ruchu” przyświecały głównie względy dydaktyczne. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla Polaków uczących się języka niemieckiego, choć mogą do niego sięgnąć także Niemcy uczący się języka polskiego. Zawarta w wydawnictwie analiza walencji syntaktycznej i semantycznej 255 polskich czasowników ruchu i ich niemieckich ekwiwalentów stanowi uzupełnienie tradycyjnych słowników polsko-niemieckich. 

Das „Wörterbuch zur Valenz polnischer und deutscher Bewegungsverben“ ist vor allem aus didaktischen Gründen entstanden. Es ist in erster Linie für Deutsch lernende Polen vorgesehen, kann aber auch den deutschsprachigen Polnischlernern Hilfe leisten. Das Nachschlagewerk enthält eine Analyse der syntaktischen und semantischen Valenz von 255 polnischen Bewegungsverben und ihren deutschen Äquivalenten und bildet eine Ergänzung der traditionellen polnisch-deutschen Wörterbücher. 

 

Michał Smułczyński – ur. w 1983 r. we Wrocławiu, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa germańskiego, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego badania naukowe obejmują językoznawstwo kontrastywne polsko-duńskie i niemiecko-duńskie, składnię języka niemieckiego i duńskiego, walencję czasownika, rzeczownika i przymiotnika, duńskie przysłówki kierunkowe i ich ekwiwalenty w języku niemieckim i polskim.

Michał Smułczyński – geb. 1983 in Wrocław, Doktor der Geisteswissenschaften im Bereich germanistische Linguistik, Adjunkt am Institut für Germanische Philologie der Universität Wrocław. Seine Forschungsfelder umfassen die polnisch-dänische und deutsch-dänische kontrastive Linguistik, Syntax des Deutschen und des Dänischen, Verb-, Substantiv- und Adjektivvalenz, dänische Richtungsadverbien und deren Äquivalente im Deutschen und im Polnischen.