Od literatury do wartości

Cena:25.00PLN
Do koszyka
Masz pytania?

Piotr Ruciński

Od literatury do wartości. 
Uwagi o metaliterackiej, paraliterackiej i metakrytycznej twórczości Henryka Elzenberga

 

ss. 156, format 135x205 mm, oprawa miękka, Wrocław 2015
ISBN 978-83-62571-86‑4, ISSN 2299-4068

 

W pracy niniejszej głównym przedmiotem zainteresowań będzie ta część spuścizny Henryka Elzenberga, która wiąże się z literaturą piękną: działalność krytycznoliteracka i refleksja nad dziełami (metaliteratura), prace teoretyczne poświęcone krytyce (metakrytyka), twórczość eseistyczna (paraliteratura). Uwaga autora skupi się szczególnie na kilku wybranych zagadnieniach: udział filozofa w prowadzonej w latach dwudziestych XX wieku dyskusji metakrytycznej; charakterystyka jego tekstów krytycznoliterackich, próba nakreślenia ich miejsca w elzenbergowskim projekcie estetycznym i filozoficznym; poglądy literackie filozofa, wypowiedzi metaliterackie, zamieszczone w Próbach kontaktu i Kłopocie z istnieniem; analiza i sformułowanie rudymentarnych uwag na temat poetyki elzenbergowskiego eseju literackiego. Nieco miejsca poświęcono recepcji książki Próby kontaktu, z której teksty stanowić będą główny przedmiot badań. Ponadto obiektem uwag będą dziennik Kłopot z istnieniem, tom studiów Wartość i człowiek oraz, w zakresie najwęższym, rozprawa doktorska filozofa Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a.

 

***

Piotr Ruciński – ur. w 1987 r., absolwent studiów polonistycznych i historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych tejże uczelni. W ramach projektu doktorskiego pisze biografię Jana Emanuela Rozwadowskiego. Publikował m.in. w „Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka” i „Pamięci i Sprawiedliwości”.