Niepłynność wypowiedzi

nakład wyczerpany
Masz pytania?

Anna Majewska-Tworek

Niepłynność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny. 
Propozycja typologii

 

ss. 378, format 165x235 mm, oprawa miękka, Wrocław 2014
ISBN 978-83-62571-63-5

 

Książka zawiera szczegółową analizę cech niepłynności, które powstają w trakcie spontanicznego mówienia. Objawy niepłynności zostały zinterpretowane z uwzględnieniem psycholingwistycznego modelu powstawania wypowiedzi ustnej oraz z całkowitym pominięciem perspektywy językoznawstwa normatywnego. Niepłynność została ujęta jako konstytutywna, a więc nieodłączna cecha mówionej odmiany języka. Charakteryzuje bowiem każdą spontaniczną wypowiedź, także tę powstającą w sytuacji oficjalnej.

 

Anna Majewska-Tworek jest adiunktem w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem jej wcześniejszych zainteresowań badawczych było przyswajanie polskiego systemu fonologicznego przez dziecko. Z tego okresu pochodzą dwie główne prace: Dialogowy test artykulacji (2000) i Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym (2001). Zajmuje się problematyką praktycznej stylistyki we współczesnej polszczyźnie. Jest współautorką książek: Polszczyzna na co dzień (2006), Sztuka pisania (2008), Jak pisać i redagować? (2009). Interesuje ją akwizycja języka polskiego jako obcego na płaszczyźnie fonetycznej i stylistycznej. Jest autorką podręcznika do nauki wymowy polskiej pt. Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców (2010). Jest lektorką języka polskiego jako obcego i logopedą. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym GeWiss − „Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv” („Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami polskim i angielskim”), z którego pochodzi materiał językowy analizowany w tej książce.