Kiedy wyruszam w góry

nakład wyczerpany
Masz pytania?

Kiedy wyruszam w góry
Sudety w liryce niemieckiej

 

Wybór i przekład Edward Białek

 

ss. 36, format 115x200 mm, oprawa zeszytowa z obwolutą

ISBN 978-83-62571-12-3

 

 

Jeszcze w XIX w. pisarze polscy traktowali Sudety jako naturalną granicę oddzielającą wrogą nam niemczyznę od bliższej sercu słowiańszczyzny, reprezentowanej przez naród czeski. W XX w. nazwa Sudety nabrała nowego, jeszcze bardziej politycznego wymiaru: problemy i czystki etniczne, jakie nawiedziły tę prowincję, rzutują do dnia dzisiejszego na wzajemne relacje Polaków, Czechów i Niemców. Kompleks „sudecki” należy do tych balastów przeszłości narodów Europy Środkowej, które najtrudniej jest przezwyciężyć. Literatura może tu odegrać niezwykle ważną rolę, ale tylko wtedy, kiedy nie będzie zarażona tanim sentymentalizmem i łzawą nostalgicznością. Niniejszy wybór wierszy o Sudetach, napisanych przez poetów niemieckich, z których większość urodziła się na Śląsku, przybliża dzisiejszym mieszkańcom Gryfowa, Jeleniej Góry, Kotliny Kłodzkiej, Sobótki i Wałbrzycha miejsce tego pasma górskiego w pamięci kulturowej Niemców.