Nie tylko arcydzieła

wkrótce dostępna
Masz pytania?

Nie tylko arcydzieła

Literatura w nauczaniu języków obcych

 

Redakcja: Katarzyna Nowakowska

 

Monografia zbiorowa Nie tylko arcydzieła. Literatura w nauczaniu języków obcych powstała z inicjatywy pracowników Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W realizację tego interdyscyplinarnego projektu włączyli się przedstawiciele różnych kierunków neofilologicznych, wśród nich językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy reprezentujący kilka ośrodków akademickich: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie.

Zasadniczym celem przyświecającym inicjatorom projektu było ukazanie możliwości, jakie stwarza we współczesnej dydaktyce języków zastosowanie obcojęzycznych tekstów literackich. Autorzy kolejnych rozdziałów monografii prezentują rozważania na temat udziału literatury w nauczaniu języka obcego na wszystkich poziomach edukacji, w tym akademickiej, i zamieszczają praktyczne wskazówki dla nauczycieli języków obcych dotyczące wykorzystania w procesie glottodydaktycznym tekstów należących do różnych rodzajów i gatunków literackich: świadectw piśmiennictwa artystycznego stanowiących elementy tzw. kanonu literackiego, literatury dla dzieci i młodzieży, małych form literackich jak baśni czy bajki, literatury popularnej, reportażu i innych gatunków literatury faktu, miniatur prozatorskich (short story, Kurzgeschichte), zapisków autobiograficznych i innych ego-dokumentów.

 

ss. 236, format 160x238 mm, oprawa miękka, Wrocław 2021

ISBN 978-83-65815-38-5